Helsenorge

Heroinassistert behandling

I 2019 beslutta regjeringa å etablere eit tilbod om heroinassistert behandling (HAB) i Bergen og Oslo. Tilbodet skal vere ein del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og det skal driftast i nært samarbeid med Bergen og Oslo kommune. Tilbodet skal vere i full drift i løpet av 2021.

Fann du det du leita etter?