HELSENORGE

Rusmedisin, Tvangsposten

Tvangsposten skal vere ein sengepost med minst mogleg preg av tvang. Vi ønskjer å bygge gode relasjonar ved å møte pasientane med respekt og tiltru. Vi legg opp til individuell behandling som passar kvar enkelt.

Fann du det du leita etter?