Rusmedisin Dr. Martens

Dr. Martens-bygget ligg like ovanfor Psykiatrisk klinikk i Sandviken. Her tilbyr vi stabiliserings- og døgnbehandling for menn.

Mann smiler
Foto: Cecilie Bannow
Les meir om Dr.Martens

Rusmedisin Dr. Martens

Stabiliseringsopphald

• Døgnbehandling
• Varigheit er mellom 1 – 8 veker

Denne behandlinga fokuserer på å stabilisere endringane pasienten har oppnådd, samtidig som pasienten skal førebuast til å meistre eit tilvere utan rusmidlar.

Utgangspunktet for stabiliseringsopphald kan vere behov for:

• Psykososial stabilisering i etterkant av avrusing
• Kortvarig innlegging i forbindelse med pågåande poliklinisk behandling
• Gjennomføring av opptrapping i LAR
• Kartlegging av ressursar og vanskar, i tillegg til vidare hjelp eller behandlingsbehov

Om behandlinga vår

Målsetting for behandling av problematisk rusmiddelbruk kan variere. Dei fleste ønskjer å avbryte uheldige rusmønster. Hensikta med behandling er å setje i gang gode endrings- og utviklingsprosessar. Kanskje ønskjer pasientane å gjere endringar i liva sine, men ser ikkje heilt korleis dei kan få det til. Sentralt i dette arbeidet er blant anna auka medvit rundt rusproblemets uheldige innverknad på ein sjølv, omgivelsane, eventuell arbeidsplass og familiens situasjon. Behandlinga tar utgangspunkt i eiga oppleving  og problembeskrivelse. Behandlingsfokus er ofte kartlegging av omfang og symptom, i tillegg til bevisstgjering av problema og å oppretthalde motivasjon for endring. Behandlingsprosessen krev betydeleg eigeninnsats frå pasienten og ein kan gjerne seie at behandlinga er hjelp til sjølvhjelp.
Gjennom behandlingstilboda våre ønskjer vi å leggje til rette for utforsking av nye meistringsopplevingar, og at den enkelte kan finne tilbake til eit godt daglegliv. Eit viktig fokus i behandlinga er også å leggje til rette for vidare meistring etter innlegginga. Dette kan innebere samarbeid med hjelpetiltak, utarbeiding av Individuell plan og/eller tilvising til vidare behandling.

Arbeidsmetodane våre byggjer på faglege tilnærmingar som motiverande samtale, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv atferdsterapi, individuell jobbstøtte, sosialfagleg arbeid, treningsterapi, musikkterapi og kunnskap om avhengigheit og endringsprosessar.


Kontaktinformasjon

Telefon
55 90 86 00
E-post
Dr. Martens, Sandviken
Besøksadresse
Hatleveien 7D(Kart)
Dr. Martens - Bygg 16, Hatleveien 7D, 5038 Bergen

Buss

Du kan bruke bussar som går på E39/motorvegen til og frå Åsane.

Dersom du reiser frå Bergen sentrum:
Gå av ved busstoppet Handelshøyskolen. Ta Øyjordsveien ved SPAR Øyjorden. Følg vegen 100 meter. Ta til høgre og følg Hatleveien 500 meter, til enden av vegen.

Dersom du kjem frå Åsane/Bergen Nord:
Gå av ved busstoppet Handelshøyskolen. Bruk gangbrua over motorvegen og følg gangstien til Øyjordsveien. Ta til høgre og følg Hatleveien 500 meter, til enden av vegen.

Parkering

Besøkande kan få parkeringsbevis i resepsjonen/hovudinngangen.

Praktisk informasjon

Mat

​Vi har dessverre ingen kantine eller kiosk til besøkande på poliklinikken. Nærmaste butikk er SPAR Øyjorden. 

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?