Rusmedisin Askøy

Seksjon Askøy tilbyr frivillig døgnbehandling til pasientar med eit langvarig og omfattande rusproblem. Vi ønskjer å skape eit miljø som legg til rette for at kvar pasient styrkjer eigne ressursar, byggjer sosial og kulturell kompetanse, og kan trene på og erfare auka rusmeistring og livskvalitet.
personer løper foran bygning. foto
 
Les meir om Rusmedisin Askøy

Rusmedisin Askøy

Fagleg ideologi 

Den faglege ideologien vår bygger på integrasjon av ulike sosiale, psykologiske og medisinske teoriar og metodar. Vi legg stor vekt på nyare kunnskap om nevrobiologi, om tilknyttingspsykologi, utviklingspsykologi, motivasjonspsykologi og tydinga av sosialt fellesskap og tilhøyrsle.

Yrkesgrupper

 • Lege/psykiater
 • Psykolog 
 • Klinisk sosionom 
 • Aktivitetskoodinator 
 • Sjukepleiar
 • Vernepleiar 
 • Miljøassistent
 • Fysioterapeut
Seksjonsleiar
Vibeke-Henriette Køhn Handeland
Telefon: 56 15 51 60

Seksjonsoverlege
Karl-Trygve Drukrey-Fiskaaen
Telefon: 56 15 51 88

Checkware

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Haugane 8 på Ask.
Telefon
56 15 51 19 (Resepsjon), 56 15 51 45 / 55 (Mannspost), 56 15 51 75 (Stabiliseringspost), 56 15 51 35 (Avrusningspost), 55 97 50 00 (Sentralbordet Haukeland Sykehus)
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy
Postboks 1400
5021 Bergen
Haugane 8, Askøy
Besøksadresse
Haugane 8(Kart)
5307 Ask
Telefon
56 15 51 03 | 56 15 51 19
E-post

Buss til Askøy

Bussen går fra perrong nr. 7 på Bystasjonen, Linje 485, merket "Ask" eller "Hanevik". Bussen kan også være merket "Alle ruter Askøy" eller bare "Askøy". Det går hurtigbåt fra Strandkaien til Kleppestø på dagtid mandag-lørdag.

Det er generelt noe begrenset busskapasitet fra Kleppestø til Ask, og det er en fordel å sjekke bussruten før du skal reise hit.

Praktisk informasjon

​Om pasientrommene

Pasientrommene er fullt møblert. Du kan ta med deg noen få private eiendeler og personlige ting. Pasientene må selv holde rommet ryddig og personalet har anledning til å sjekke at dette blir gjort. Det er ikke lov å ta besøkende inn på rommet.

Bagasje / utstyr

Dersom du etterlater deg eiendeler etter at du har avsluttet oppholdet ditt hos oss, vil disse bli sendt til destruksjon på Haukeland Sykehus dersom vi ikke hører fra deg innen 1 måned.

Bruk av levende lys

​Det er ikke tillatt med levende lys.

Kontakt med familie / venner

Din familie og venner er velkommen til å besøke deg under oppholdet. Av hensyn til dine medpasienter benyttes besøksrom utenfor posten, besøk må avtales med personalet.

Besøkstid er hverdager 16.00 - 20.00 og i helgene 15.00 - 20.00.

Måltider

I behandlingspostene er det pasientene er selv ansvarlig for matlaging. Måltider spises i fellesskap, og personale deltar også. Vi har 3 faste måltider: frokost, lunsj og middag. Kveldsmat lages etter eget ønske og behov.

I avrusning- og stabiliseringsposten er det personalet som lager mat til pasientene.

Penger og verdisaker

​Institusjonen har ikke ansvar for penger / verdisaker som oppbevares på rommene. Vi har heller ikke anledning til å ta vare på verdisaker og penger.

Rotid

​Det skal være ro etter kl. 23.00. Radio, TV og musikkanlegg må derfor dempes kl. 23.00.

Røyking

Røyking er kun tillatt på anviste uteområder.

Telefoner

I tidsrommet mellom 08.00 og 16.30 vil vi formidle beskjed videre til deg om dine pårørende ringer for å samtale med deg. Du kan da ringe tilbake når det passer. Det passer best at familie og venner ringer deg mellom 16.30 og 21.00. Du kan ha din egen mobiltelefon under oppholdet. Av hensyn til behandlingen vil vi be deg om å ha den avslått på dagtid.

Utlevering av nøkkel

Nøkkel til rommet ditt får du hos merkantilt personale. Du betaler et depositum på kr. 100,- som du får igjen når nøkkelen innleveres.

Bli med inn

 • Avrusings- og stabiliseringsposten

  Avrusingsposten er ein post som tilbyr avrusing til deg som er i aktiv rus før innlegging. Stabiliseringsposten tilbyr stabilisering til pasientar som nyleg har vore i aktiv rus, men som er over den akutte avrusingsfasen.

 • Behandlingsposten

  På Seksjon Askøy blir du tilhøyrande ein post med inntil 12 medpasientar. Behandlinga bygger på tre hovudpilarar. Dette er miljøterapi, fysisk aktivitet og gruppeterapi.

 • Generell informasjon for alle postane

  Her finn du generell informasjon som gjeld pasientar ved alle postane på AFR Askøy.

 • Tilvising til Askøy

  Fleire instansar kan tilvise deg til behandling hos seksjon Askøy. Slik kjem du til oss.

Fann du det du leita etter?