Rusmedisin Askøy

Seksjon Askøy tilbyr frivillig døgnbehandling til pasientar med eit langvarig og omfattande rusproblem. Vi ønskjer å skape eit miljø som legg til rette for at kvar pasient styrkjer eigne ressursar, byggjer sosial og kulturell kompetanse, og kan trene på og erfare auka rusmeistring og livskvalitet.
personer løper foran bygning. foto
 
Les meir om Seksjon Askøy og kordan tilvise til oss

Rusmedisin Askøy

På Seksjon Askøy har vi 2 postar:

Avrusningsposten

Avrusingsposten på Askøy er ein behandlingspost med inntil 13 plassar. Som pasient på Avrusningsposten møter du eit tverrfagleg behandlingsteam. Her tilbys hjelp for avrusning av legale og illegale rusmidlar, samt alkohol.

Avrusningsposten tilbyr øyeblikkeleg hjelp. Det er poliklinisk behandlar, fastlege, NAV, Akuttposten eller andre deler av spesialisthelsetenesta som tilviser til oss.

Mannsposten

Mannsposten på Askøy er ein behandlingspost med inntil 12 plassar. Som pasient på Mannsposten har du dagleg tett kontakt med eit tverrfagleg behandlingsteam. Behandlingen består blant anna av individuell oppfølging, gruppeterapi, fysisk aktivitet og daglege gjøremål.

Det er poliklinisk behandlar, fastlege eller NAV som kan tilvise til oss.

Kontaktinformasjon

Telefon
56 15 51 19 (Resepsjon), 56 15 51 55 (Mannspost), 56 15 51 35 (Avrusningspost), 55 97 50 00 (Sentralbordet Haukeland universitetssjukehus)
Seksjonsleiar Vibeke Handeland: 56 15 51 60
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy
Postboks 1400
5021 Bergen
Haugane 8, Askøy
Besøksadresse
Haugane 8(Kart)
5307 Ask
E-post
Fann du det du leita etter?