Rusmedisin Askøy

Seksjon Askøy tilbyr frivillig døgnbehandling til pasientar med eit langvarig og omfattande rusproblem. Vi ønskjer å skape eit miljø som legg til rette for at kvar pasient styrkjer eigne ressursar, byggjer sosial og kulturell kompetanse, og kan trene på og erfare auka rusmeistring og livskvalitet.
personer løper foran bygning. foto
 
Les meir om Rusmedisin Askøy

Rusmedisin Askøy

Fagleg ideologi 

Den faglege ideologien vår bygger på integrasjon av ulike sosiale, psykologiske og medisinske teoriar og metodar. Vi legg stor vekt på nyare kunnskap om nevrobiologi, om tilknyttingspsykologi, utviklingspsykologi, motivasjonspsykologi og tydinga av sosialt fellesskap og tilhøyrsle.

Yrkesgrupper

 • Lege
 • Psykolog 
 • Klinisk sosionom 
 • Aktivitetskoodinator 
 • Sjukepleiar
 • Vernepleiar 
 • Miljøassistent
 • Fysioterapeut
Seksjonsleiar
Vibeke-Henriette Køhn Handeland
Telefon: 56 15 51 60

Seksjonsoverlege
Karl-Trygve Drukrey-Fiskaaen
Telefon: 56 15 51 88

Checkware

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Haugane 8 på Ask.
Telefon
56 15 51 19 (Resepsjon), 56 15 51 55 (Mannspost), 56 15 51 35 (Avrusningspost), 55 97 50 00 (Sentralbordet Haukeland universitetssjukehus)
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy
Postboks 1400
5021 Bergen
Haugane 8, Askøy
Besøksadresse
Haugane 8(Kart)
5307 Ask
Telefon
56 15 51 19
E-post

Buss til Askøy

Bussen går fra perrong nr. 7 på Bystasjonen, Linje 485, merket "Ask" eller "Hanevik". Bussen kan også være merket "Alle ruter Askøy" eller bare "Askøy". Det går hurtigbåt fra Strandkaien til Kleppestø på dagtid mandag-lørdag.

Det er generelt noe begrenset busskapasitet fra Kleppestø til Ask, og det er en fordel å sjekke bussruten før du skal reise hit.

Bli med inn

 • rom m seng og vindu.fotoAvrusingsposten

  Avrusingsposten er ein post som tilbyr avrusing til deg som er i aktiv rus før innlegging. Tilbodet gjeld for alle som har eit rusproblem, uavhengig av type rusmiddel.

 • kjøkken afr askøy.fotoGenerell informasjon for alle postane

  Her finn du generell informasjon som gjeld pasientar ved alle postane på AFR Askøy.

 • prat op terasse. utsikt. fotoMannsposten

  På Seksjon Askøy blir du tilhøyrande ein post med inntil 12 medpasientar. Behandlinga bygger på tre hovudpilarar. Dette er miljøterapi, fysisk aktivitet og gruppeterapi.

 • fellesområde sofa folk. fotoTilvising til Askøy

  Fleire instansar kan tilvise deg til behandling hos seksjon Askøy. Slik kjem du til oss.

Fann du det du leita etter?