Rusmedisin Askøy

Seksjon Askøy tilbyr frivillig døgnbehandling til pasientar med eit langvarig og omfattande rusproblem. Vi ønskjer å skape eit miljø som legg til rette for at kvar pasient styrkjer eigne ressursar, byggjer sosial og kulturell kompetanse, og kan trene på og erfare auka rusmeistring og livskvalitet.
personer løper foran bygning. foto
 
Les meir om Rusmedisin Askøy

Rusmedisin Askøy

Fagleg ideologi 

Den faglege ideologien vår bygger på integrasjon av ulike sosiale, psykologiske og medisinske teoriar og metodar. Vi legg stor vekt på nyare kunnskap om nevrobiologi, om tilknyttingspsykologi, utviklingspsykologi, motivasjonspsykologi og tydinga av sosialt fellesskap og tilhøyrsle.

Yrkesgrupper

 • Lege/psykiater
 • Psykolog 
 • Klinisk sosionom 
 • Aktivitetskoodinator 
 • Sjukepleiar
 • Vernepleiar 
 • Miljøassistent

Seksjonsleiar

Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen
Telefon: 56 15 51 88

Checkware

Kontakt

Oppmøtestad
Haugane 8 på Ask.
Telefon
56155103 | 56155119
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy
Postboks 1400
5021 Bergen
Haugane 8, Askøy
Besøksadresse
Haugane 8(Google maps)
5307 Ask
Telefon
56155103 | 56155119
E-post

Bli med inn

 • Behandlinga på Askøy

  Vi har erfart at rusavhengigheit kan overvinnast, men at ingen kan klare det åleine. Å vere i eit fellesskap er ein viktig del av behandlinga vår.

 • Postane våre

  På seksjon Askøy har vi tre postar; avrusingsposten, stabiliseringsposten og mannsposten.

 • Tilvising til Askøy

  Fleire instansar kan tilvise deg til behandling hos seksjon Askøy. Slik kjem du til oss.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.