HELSENORGE

KORUS Bergen

KORUS Bergen vart frå 1. desember 2019 ein del av Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. KORUS skal sikre ivaretaking, oppbygging og formidling av rusfagleg kompetanse.  Vi bistår kommunane i Vestland fylke med rusfagleg kompetanse innan områda folkehelse og førebygging, tidleg innsats og rusarbeid.

Fann du det du leita etter?