KoRus Vest Bergen

KoRus Vest Bergen vart frå 1. desember 2019 ein del av Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

KoRus skal sikre ivaretaking, oppbygging og formidling av rusfagleg kompetanse.  Vi bistår kommunane i Vestland fylke med rusfagleg kompetanse innan områda folkehelse og førebygging, tidleg innsats og rusarbeid.

 

Kontaktinformasjon

Telefon
50 90 86 00 (tastevalg 3)
Kanalveien 5
Besøksadresse
Kanalveien 5(Kart)
5068 Bergen
Fann du det du leita etter?