HELSENORGE

Poliklinisk behandling

Poliklinisk rus- og avhengigheitsbehandling er eit viktig tilbod til våre pasientar. I tillegg til Avdeling for rusmedisin sitt polikliniske tilbod, finst det også polikliniske tilbod ved dei private rusinstitusjonane.

Det er to poliklinikkar i Avdeling for Rusmedisin:

AFR poliklinikk

AFR-poliklinikk gjev tilbod til både ungdom og vaksne. Det er to psykiatriske ungdomsteam (15-30 år) og eit vaksenteam. Poliklinikken har også ansvar for fase 1 og 4 i Floenkollektivet (terapeutisk samfunn). Vidare blir det tilbydd ambulante tenester, Drop-out-team og "Jobb fast".

AFR-poliklinikk


AFR LAR-poliklinikk


AFR-LAR-poliklinikk


Polikliniske tilbod ved private rusinstitusjonar

Ein stor del av det polikliniske behandlingstilbodet vert levert av Stiftelsen Bergensklinikkene og Kalfaret behandlingssenter.​

Private tilbod

Stiftelsen BergensklinikkeneKalfaret behandlingssenter

Fann du det du leita etter?