HELSENORGE

Sjølvregistrering av sjukdomsaktivitet

Dei som kjem til regelmessig behandling for leddgikt og liknande sjukdommar vert bede om å registrera smerte og andre plagar i journalverktøyet Go Treat It. Dette gjer vi for å kunne følge korleis sjukdommen utviklar seg over tid.

  1. Ta blodprøver hos fastlegen omlag 1 uke før neste kontroll på poliklinikken om det er mogeleg. Få med prøvesvar eller be om at dei vert sendt til oss. Spesielt er det viktig at senking og CRP er tatt på førehand.
  2. Møt på poliklinikken 15 minutter før avtalt tid for elektronisk registrering. Du vil få hjelp av erfaren helsearbeider til registreringen.
  3. Du får, sammen med legen din, en god oversikt over korleis sjukdommen utviklar seg og om effekt av medikamenta.
  4. Opplysningane du gir vert oppbevart som ein vanleg sjukehusjournal med same krav til datasikkerhet.

​Brosjyre om Go Treat IT (pdf)

Om Go Treat IT

DiaGraphIT har i samarbeid med Sørlandet sjukehus utviklet programmet for sjølvregistrering som de har kalt GoTreat IT.

Programmet har vært i bruk ved Sørlandet sjukehus sidan 2004. Det vert brukt ved dei fleste revmatologiske avdelingar i Norge. Ved Haukeland universitetssjukehus trok vi programmet i bruk i mars 2011.​​

Fann du det du leita etter?