Revmatologiske undersøkingar

 • Kapillaroskopi ved revmatiske sjukdommar

  Kapillaroskopi er ein metode der ein undersøkjer dei minste blodårene i neglesengene (kapillarer) ved hjelp av eit mikroskop. Mikroskopet som vert brukt ved Revmatologisk avdeling er eit såkalla videokapillaroskop, der bileta vert vist på e...

 • Sjølvregistrering av sjukdomsaktivitet

  Dei som kjem til regelmessig behandling for leddgikt og liknande sjukdommar vert bede om å registrera smerte og andre plagar i journalverktøyet Go Treat It. Dette gjer vi for å kunne følge korleis sjukdommen utviklar seg over tid.

 • Temporalisbiopsi

  På kvar side i tinningen fins ei pulsåre som heiter arteria temporalis. Denne pulsåra kan nokre gonger verte betent, noko som er årsaka til sjukdommen temporalisarteritt eller kjempecellearteritt.

 • Ultralydundersøking av ledd

  Legene på Revmatologisk avdeling bruker ultralyd for å sjå om det er betennelse i ledd.

Fann du det du leita etter?