Kursoversikt

Habiliteringsavdelinga for vaksne tilbyr fleire kurs på bestilling. Kursa er eigne for helsepersonell og tenesteytarar for vaksne med utviklingshemming og andre diagnosar som epilepsi, angst, depresjon og andre psykiske lidingar. Her finn du ei oversikt over kursa våre.

Bestillingskurs for helsepersonell