Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) har to sengepostar med til saman 27 døgnplassar. Ulike skadar og sjukdommar kan vere bakgrunn for innlegging. Felles er at pasientane treng spesialisert rehabilitering eller tverrfagleg kartlegging. Avdelinga har regionalt ansvar for tidleg rehabilitering etter alvorleg traumatisk hjerneskade.

personalet
 
Les meir om Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Dei fleste pasientane vert overført frå akuttavdeling tidleg i forløpet. Sengepostane har legespesialistar i Fysikalsk medisin og rehabilitering med høg medisinfagleg kompetanse i tillegg til kjernekompetanse innan funksjonsvurdering og rehabilitering.


Spesialisert rehabilitering handlar om å kunne handtere eit bredt spekter av problemstillingar som stiller store krav til eit høgspesialisert tverrfagleg team. I sengepostane samarbeider inntil åtte ulike faggrupper tett og strukturert rundt den enkelte pasient.


Vårt mål er å legge eit godt grunnlag som støttar pasientens vidare betringsprosess med tanke på best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet. Rehabiliteringsforløpet vil fortsette i kommunen etter utskriving frå AFMR.

Faggruppene

 • Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Nevropsykolog /Klinisk psykolog
 • Sjukepleiar
 • Hjelpepleiar / Helsefagarbeidar
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Sosionom

 
 

Heilskapleg rehabilitering

Heilskapleg rehabilitering har fokus på pasientens totale livssituasjon. Områder som familieliv, kvardag, livskvalitet og psykisk helse er områder som kan bli påverka av skade.

Tverrfagleg rehabilitering

Tverrfagleg tilnærming med team beståande av ulike faggrupper bidrar til å belyse og betre pasientens livssituasjon.

Målstyrt rehabilitering

Under eit rehabiliteringsopphold arbeider ein mot mål. Behandlingsmåla vert utforma samarbeid mellom pasient / pårørande og det tverrfaglege teamet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Nordåsgrenda 4
5235 Nordås
Telefon
Telefon Post 1: 55 91 84 80 / 81 - Telefon Post 2: 55 91 84 26 / 27
Telefaks: 55 91 84 01
E-post
Nordås
Besøksadresse
Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal(Kart)

Buss og bane

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

Parkering Nordås

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

Praktisk informasjon

Besøkstider Nordås

 • ​​​Kvardagar: 17.00 - 20.00
 • Helg:           11.00 - 20.00

Andre tider etter avtale med personalet
Enkelte ganger kan medisinsk tilstand medføre auka behov for ro. I slike tilfelle kan det være nødvendig å begrense besøkstida.​

Mobiltelefon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

Måltider på Nordås

​Avdelinga har sjølvbjetening i buffe. Buffeten er åpen i desse tidene.

 • Frukost: 08.00 - 09.30
 • Lunch : 12.00 - 13.00
 • Middag: 16.00 - 17.00
 • Kvelds: 19.00 - 20 00

Det vil alltid være personale til stades om du treng hjelp. For mange er måltida ein treningssiuasjon. Vi ber derfor om at besøkande ikkje oppheld seg i matsalen under måltida.​

Pasientrom

Alle pasientrom er einerom med eige bad.

Røyking Nordås

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Verdisaker

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.

Rehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadehttps://helse-bergen.no/behandlinger/rehabilitering-tidligrehabilitering-etter-traumatisk-hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadeRRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskade
Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)https://helse-bergen.no/behandlinger/rehabilitering-etter-hjerneslag-hjerneblodning-hjerneinfarktRehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)RRehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)
Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)https://helse-bergen.no/behandlinger/rehabilitering-etter-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering etter omfattende skade (multitraume)ROmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabilitering
Rehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomhttps://helse-bergen.no/behandlinger/rehabilitering-ved-alvorlig-perifer-nervesykdomRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomRRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdom

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.