Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) har 29 døgnplassar. Her tek vi imot pasientar som treng spesialisert rehabilitering eller tverrfagleg kartlegging.

Les meir om Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Dei fleste pasientane vert overført frå andre sjukehusavdelingar etter akutt sjukdom eller skade. Opphald kan også søkast seinare i forløpet dersom ein treng vurdering eller rehabiliteringstiltak frå spesialisthelsetenesta.

Vårt behandlingstilbod tar utgangspunkt i heilskapleg, tverrfagleg og målstyrt rehabilitering.

 • Heilskapleg rehabilitering

Har fokus på pasientens totale livssituasjon.  Områder som familieliv,  kvardag, livskvalitet og psykisk helse er områder som kan bli påverka av skade.

 • Tverrfagleg rehabilitering

Heilskapleg rehabilitering krev ei tverrfagleg tilnærming der team beståande av ulike faggrupper bidrar til å belyse og bedre pasientens livssituasjon. Ved vår avdeling kan det tverrfaglege team bestå av legespesialist, nevropsykolog, sjukepleiar, hjelpepleiar, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og sosionom.  Dei fleste pasientane på sengepost treng tilbod fra fem eller fleire faggrupper.

 • Målstyrt rehabilitering

Under eit rehabiliteringsopphold arbeider ein mot mål. Behandlinga vert utforma i tett kommunikasjon mellom pasient / pårørande og det tverrfaglege teamet.

Kontakt

Oppmøtestad
Nordåsgrenda 4
5235 Nordås
Telefon
Telefon Post 1: 55918480 / 81 - Telefon Post 2: 55918426 / 27
Telefaks: 55 91 84 01
E-post

Buss og bane

​Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du kan også ta Bybane og buss frå Lagunen. Vil du spasere tar det ca 15 minutt å gå frå Lagunen  bybanestopp.

Parkering Nordås

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande. Det er god plass.

Praktisk informasjon

Besøkstider Nordås

 • ​​​Kvardagar: 17.00 - 20.00
 • Helg:           11.00 - 20.00

Andre tider etter avtale med personalet
Enkelte ganger kan medisinsk tilstand medføre auka behov for ro. I slike tilfelle kan det være nødvendig å begrense besøkstida.​

Mobiltelefon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

Måltider på Nordås

​Avdelinga har sjølvbjetening i buffe. Buffeten er åpen i desse tidene.

 • Frukost: 08.00 - 09.30
 • Lunch : 12.00 - 13.00
 • Middag: 16.00 - 17.00
 • Kvelds: 19.00 - 20 00

Det vil alltid være personale til stades om du treng hjelp. For mange er måltida ein treningssiuasjon. Vi ber derfor om at besøkande ikkje oppheld seg i matsalen under måltida.​

Røyking Nordås

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Verdisaker

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.

Rehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadehttps://helse-bergen.no/behandlinger/rehabilitering-tidligrehabilitering-etter-traumatisk-hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadeRRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskadeRehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskade
Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)https://helse-bergen.no/behandlinger/rehabilitering-etter-hjerneslag-hjerneblodning-hjerneinfarktRehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)RRehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)
Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)https://helse-bergen.no/behandlinger/rehabilitering-etter-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering etter omfattende skade (multitraume)ROmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabilitering
Rehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomhttps://helse-bergen.no/behandlinger/rehabilitering-ved-alvorlig-perifer-nervesykdomRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomRRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering ved alvorlig perifer nervesykdom

Nevrorehabilitering og traumatologi - sengepost 2https://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-sengepostar/nevrorehabilitering-og-traumatologi-sengepost-2Nevrorehabilitering og traumatologi - sengepost 2
Slagrehabilitering og traumatisk hjerneskade - sengepost 1https://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-sengepostar/slagrehabilitering-og-traumatisk-hjerneskade-sengepost-1Slagrehabilitering og traumatisk hjerneskade - sengepost 1