HELSENORGE

Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) har to sengepostar med til saman 33 døgnplassar. Ulike skadar og sjukdommar kan vere bakgrunn for innlegging. Felles er at pasientane treng spesialisert rehabilitering eller tverrfagleg kartlegging. Avdelinga har regionalt ansvar for tidleg rehabilitering etter alvorleg traumatisk hjerneskade.

Fann du det du leita etter?