HELSENORGE

Bergens forskningsstiftelse lyser ut midlar

Våren 2017 lyser Bergens forskningsstiftelse ut midlar for inntil tre forskingsprosjekt som skal knytast til senteret.

Utlysning prekvalifisering BFS prosjekt (pdf)

For meir informasjon, ta kontakt med Visualiseringssenteret, visualiseringssenteret@helse-bergen.no

Søknadsfrist prekvalifisering (prosjektskisser) 6. mars 2017 kl. 12.00
Søknadsfrist BFS prosjekt 2. mai 2017 kl. 12.00

Utlysningen ligg og på Bergen forskingsstiftelse sine sider