HELSENORGE

Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell MR - fMRI

Kompetansesenterne skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av kompetanse innenfor sine kompetanseområder. Sentrene har et særskilt ansvar for å drive forskning, å videreutvikle fagfeltet, å drive veiledning og undervisning.

Fann du det du leita etter?