Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell MR - fMRI

Kompetansesenterne skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av kompetanse innenfor sine kompetanseområder. Sentrene har et særskilt ansvar for å drive forskning, å videreutvikle fagfeltet, å drive veiledning og undervisning.

mr-maskin.foto
 
Les meir om Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell MR - fMRI

Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell MR - fMRI

fMRI-gruppen i Bergen har status som Nasjonalt kompetansesenter for fMRI, sammen med MR-senteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Nasjonal kompetansesenter for funksjonell MR vil spesielt drive forskning og utvikling innenfor fMRI og relaterte områder, drive opplæring og undervisning innen fMRI med kurs i Bergen og Trondheim og å drive veiledning for sykehus som ønsker å bruke fMRI.

Professor Kenneth Hugdahl
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB. Telefon 55 58 62 77
 
Professor Olav Haraldseth
MR-senteret, Medisinsk seksjon, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
Telefon 73 86 89 46

Les mer på:

Bergen fMRI group

Kontaktinformasjon

Telefon
55 58 62 77
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.