Risikovurdering

Klinikk sikkerhetspsykiatri har spesialkompetanse i vurdering og håndtering av voldsrisiko blant personer med psykisk lidelse og andre med patologisk voldsproblematikk.

​​​​​​​Det kan være aktuelt å utføre voldsrisikovurderinger både ved etablering, gjennomføring og opphør av psykisk helsevern, og både overfor frivillig innlagte pasienter og overfor pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern. ​​

Verktøy for bruk i voldsrisikovurdering i Divisjon psykisk helsevern: 
Fann du det du leita etter?