Regional sikkerheitspost

Vi gir tilbod til menneske med alvorlege sinnslidingar som kan vere til fare for andre eller er for ressurskrevjande for det ordinære helsevesenet.

Hovudfokus er å gjere pasientane i stand til å motta behandling på eit lågare omsorgsnivå, og å redusere atferdsavvik, i særleg grad farleg atferd.

Seksjonsleiar: konst. Seksjonsleder Bente Grey
Les meir om Regional sikkerheitspost

Regional sikkerheitspost

Regional sikkerheitspost tar imot pasientar frå helseregion Vest.
Inntakskriterium
Inntakskriterium for innlegging av pasientar til Regional sikkerheitsseksjon

  • Pasientar med alvorleg psykisk liding som er så ressurskrevjande med omsyn til vald/ truslar at dei ikkje kan behandlast sikkert på lågare omsorgsnivå/ lokale sikkerheitsavdelingar.
  • Pasientar kan vere innlagt etter Psykisk helsevernlova og/ eller straffeprosesslova. 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?