HELSENORGE

Regional sikkerheitspost

Vi gir tilbod til menneske med alvorlege sinnslidingar som kan vere til fare for andre eller er for ressurskrevjande for det ordinære helsevesenet.

Hovudfokus er å gjere pasientane i stand til å motta behandling på eit lågare omsorgsnivå, og å redusere atferdsavvik, i særleg grad farleg atferd.

Seksjonsleiar: konst. Seksjonsleder Bente Grey
Fann du det du leita etter?