Regional sikkerheitspost

Vi gir tilbod til menneske med alvorlege sinnslidingar som kan vere til fare for andre eller er for ressurskrevjande for det ordinære helsevesenet.

Hovudfokus er å gjere pasientane i stand til å motta behandling på eit lågare omsorgsnivå, og å redusere atferdsavvik, i særleg grad farleg atferd.

Seksjonsleiar: konst. Seksjonsleder Bente Grey
Les meir om Regional sikkerheitspost

Regional sikkerheitspost

Regional sikkerheitspost tar imot pasientar frå helseregion Vest.
Inntakskriterium
Inntakskriterium for innlegging av pasientar til Regional sikkerheitsseksjon

  • Pasientar med alvorleg psykisk liding som er så ressurskrevjande med omsyn til vald/ truslar at dei ikkje kan behandlast sikkert på lågare omsorgsnivå/ lokale sikkerheitsavdelingar.
  • Pasientar kan vere innlagt etter Psykisk helsevernlova og/ eller straffeprosesslova. 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?