HELSENORGE

Lokal sikkerheitspost

Vi tar imot pasientar i Helse Bergen sitt opptaksområde under både frivillig og tvungen psykisk helsevern, inkludert pasientar som har dom på overføring til tvungen psykisk helsevern. Lokal sikkerheitspost held til i Sandviken.

Seksjonsleiar: Synne Gripsrud

Fann du det du leita etter?