HELSENORGE

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmords­førebygging (RVTS) - Region Vest

RVTS Vest dekkjer fylkene Rogaland og Vestland og arbeider på tvers av etatar og sektorar. Senteret har rundt 20 tilsette fordelt i tre team som jobbar med flyktningehelse og tvungen migrasjon, vald- og seksuelle overgrep, og sjølvmordsførebygging. Oppgåva vår er å samordne og styrke kompetansen på desse problemområda gjennom konsultasjon, undervising og nettverksbygging.

Fann du det du leita etter?