Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmords­førebygging (RVTS) - Region Vest

RVTS Vest dekkjer fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og arbeider på tvers av etatar og sektorar. Senteret har rundt 20 tilsette fordelt i tre team som jobbar med flyktningehelse og tvungen migrasjon, vald- og seksuelle overgrep, og sjølvmordsførebygging. Oppgåva vår er å samordne og styrke kompetansen på desse problemområda gjennom konsultasjon, undervising og nettverksbygging.

Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 66 95
Ulriksdal helsepark
Besøksadresse
Ulriksdal 2(Kart)
5021 Bergen
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.