Undervisningsopplegg: Pubertet og seksualitet

Dette undervisningsopplegget er utarbeida for barn og unge med Asperger syndrom og høgtfungerande autisme.

Målet er å kunne ta opp tema omkring pubertet og seksualitet på ein visuell, konkret og strukturert måte.

Materialet er utarbeida med tanke på at eleven skal få riktig kompetanse rundt temaene, og å kunne fremme refleksjonar og undring hos eleven saman med ein trygg vaksen, helst i samarbeid med helsesøster. Erfaring syner at materialet kan brukast også av andre elevar med behov for eit visuelt og strukturert opplegg. 

Forfattarar:
Marlin Haarstad og Annie Mathisen.

Skjermvennleg versjon

Utskriftsvennleg versjon

Dersom du ønsker å bestille hefter trykt hos trykkeri kan du henvende deg Kommunikasjonsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus for å få filer som er egna til dette.

In English

Puberty and Sexuality - TEACHING PLAN GUIDE

Puberty and Sexuality -WORK BOOK

For files in print quality,contact Dept. of Communication, Haukeland University Hospital.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.