BUP Nordhordland

BUP Nordhordland er ein av sju allmennpoliklinikkar i Helse Bergen, og har opptaksområde Lindås, Meland, Masfjorden, Radøy, Austrheim, Modalen og Fedje kommune.

Les meir om BUP Nordhordland

BUP Nordhordland

Kva er ein BUP?

Ein BUP er ein poliklinikk, eller enklere sagt ein stad der barn, ungdom og foreldra deira får tilbod om hjelp med psykiske vanskar. På BUP vert ingen lagt inn. Pasientar kjem til samtalar til avtalt tid, og går heim igjen etter samtalen.

Tilvising

Alle tilvisingar til Klinikk psykisk helsevern for barn og unge går til nærmaste poliklinikk, med mindre det går fram av tilvisinga at pasient eller pårørande har nytta seg av rett til fritt sjukehusval.

Pasientar med rett til prioritert helsehjelp får brev om dette, med frist for oppstart. Alle tilvisingar skal vere behandla innan ti verkedagar.

BUP tilbyr evidensbasert behandling så langt det er mogleg. Dette betyr at behandlingsmetodane er basert på forsking.

Utgreiing

  • Generell utgreiing
  • Spesialisert utgreiing (til dømes nevropsykologisk utgreiing)

Behandling

  • Individuell behandling
  • Familiebehandling
  • Gruppebasert behandling
  • Medikamentell behandling

Konsultasjon og rettleiing

BUP er ei spesialisert helseteneste som kan gi råd (konsultasjon) og rettleiing til skuler, helsesøstrer, barnevernstenester, og barnehagar.

Kontakt

Oppmøtestad
Vi held til i 1. etasje i Kvassnesvegen 44 (Reklamehuset) i Knarvik.

Logg inn for å endre eller avbestille time

Telefon
Telefon 56 34 33 00
Faks 56 34 33 01
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
BUP Nordhordland
Postboks 1400
5021 Bergen