Akuttpost barn og unge

Akuttpost er ein akuttpost for pasientar mellom 13 og 18 år med psykiske vanskar, innlagt frivillig eller under tvang.

Les meir om Akuttpost barn og unge

Akuttpost barn og unge

Målet med ei innlegging er å hjelpe barn / ungdom og familien med å finne gode måter å meistre vanskane på, som også kan brukast når barnet / ungdommen har kome heim igjen. Det er heilt individuelt kor lenge barn / ungdom er innlagt hos oss. Det er avhengig av behov.  Dei fleste som er innlagt går på skulen, som er tilknytt sjukehuset.

Praktisk informasjon

Det er alltid miljøpersonale tilstade på posten og ein vakthavande lege er tilgjengeleg. Dersom behandlingsopplegget inkluderer skuletilbod, vil du også møte lærarar og spesialpedagogar.

Ungdommar som er innlagt på posten får eigne rom med dusj og toalett. Det er fellesstove med fjernsyn og dvd. Posten har også eige hobby- og aktivitetsrom.

Telefon / PC

Pasientane har moglegheit for å bruke eigen telefon og pc / tablet. Posten har ein mobiltelefon til å låne ut ved behov.

Besøksdagar og permisjon

Besøksdagar er kvar onsdag mellom kl. 17.00 -20.00. I helgene etter avtale. Andre besøkstider blir vurdert ved behov, og ein kan få permisjon etter avtale. Pårørande kan elles ta kontakt med posten når de ønskjer det. Vi på Akuttposten ønskjer eit nært samarbeid med pårørande.

Kontakt

Oppmøtestad
Akuttpost held til i Barne- og ungdomssjukehuset, Blokk 1, 2. etasje i Haukelandsbakken 15.
Telefon
55975750
Pårørande kan ta kontakt heile døgnet.
Barne- og ungdomssjukehuset
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Barne- og ungdomssjukehuset

​Det er innkøyring til Barne- og ungdomssjukehuset frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Barne- og ungdomssjukehuset.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Barne- og ungdomssjukehuset innandørs via tunnelsystemet.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.