HELSENORGE

Stemningslidingar

Avdeling for stemningslidingar står for utgreiing, diagnostisering og behandling av vaksne med stemningslidingar. 
Vår målgruppe er i hovudsak pasientar med bipolar liding, depresjon, mani, affektiv psykose, blandingstilstandar og uavklarte tilstandar.
Fann du det du leita etter?