HELSENORGE

Skåringsverktøy og kartleggingssjema

​EDE-Q - Eating Disorder Examination Questionnaire (6.0) (PDF)

CIA - Clinical Impairment Assessment Questionnaire (3.0) (PDF)

M.I.N.I. - Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju (PDF)

BAI: Beck Anxiety Inventory

BDI-II: Beck Depression Inventory

GSRS: Gastrointestinal Symptom Rating Scale

ROME III: Diagnostic Criteria for Irritable Bowel Syndrome

SCL90-R: Symptom Checklist-90-Revidert (nivå av psykiske symptom)

Pasienttilfredshet

PasOpp-undersøkelser – nasjonale brukererfaring

Fann du det du leita etter?