HELSENORGE

Register

Register for spiseforstyrrelser, Helse Bergen: Registeret har som hovedmålsetning å kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging , samt danne grunnlag for forskningsaktivitet ved Regional avdeling spiseforstyrringar.

Registeret er et samtykkebasert forsknings- og kvalitetsregister. Alle som møter til time ved avdelingen blir spurt om samtykke til at data inngår i registeret. Registeret vil inkludere helseopplysninger fra alle pasienter som gir informert samtykke og som møter til time ved Regional avdeling spiseforstyrringar, inkludert døgn, dag og poliklinikk. Utredning og behandling ved avdeling spiseforstyrresler er den samme uavhengig om en har samtykket til at opplysninger kan inngå i registeret. Pasienter som samtykker til register for spiseforstyrrelser og som i tillegg har samtykket til biologiske prøver til biobanken vil bli spurt om å fylle ut tre ekstra spørreskjema på papir.


Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser – NorSpisFann du det du leita etter?