HELSENORGE

Publikasjonar

Ved regional avdeling for spiseforstyrringar driv vi utstrakt forskingsarbeid. Under finn du et utvalg av våre publikasjonar.

Publikasjoner:

Effectiveness of enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E) in the treatment of anorexia nervosa: a prospective multidisciplinary study (Danielsen, Rekkedal et al. 2016) https://doi.org/10.1186/s12888-016-1056-6

Implementation of enhanced cognitive behaviour therapy (CBT-E) for adults with anorexia nervosa in an outpatient eating-disorder unit at a public hospital (Frostad, Danielsen et al. 2018) 
https://doi.org/10.1186/s40337-018-0198-y 

Patients’ experiences from basic body awareness therapy in the treatment of binge eating disorder -movement toward health: a phenomenological study (Albertsen, Natvik et al. 2019)
https://doi.org/10.1186/s40337-019-0264-0

Association between gastrointestinal complaints and psychopathology in patients with anorexia nervosa (Kessler, Rekkedal et al. 2020)
https://doi.org/10.1002/eat.23243

Fann du det du leita etter?