HELSENORGE

Kliniske nettverk

Vi har to kliniske nettverk i Helse Vest. 

Regionalt klinisk nettverk for kompetanseutvikling og nettverksbygging i spiseforstyrrelser i Helse Vest (voksne):

Mål

  • Å heve kompetanse på behandling av spiseforstyrringar etter evidensbaserte metoder og kliniske retningslinjer
  • Bygge nettverk innad og på tvers av lokale helseforetak som ledd i utvikle behandlingstilbod og bedre samarbeid.
  • Sikre i størst mulig grad at pasientar i regionen har same tilgang på behandling etter evidensbaserte metoder, uavhengig av kvar dei bur.

Målgruppe

Helsepersonell som behandler pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Vest.

Metode

Arrangere årlige regionale fagdager og nettverkssamlinger. 

Lokale koordinatorar

Tema for samlingene blir utarbeidet sammen med våre lokale koordinatorer i Helse Førde, Helse Stavanger og Helse Fonna.

Samarbeids- og veiledningsnettverk for barn og unge med spiseforstyrringar:

I Helse Vest er det fatta vedtak om at barn og unge med spiseforstyrringar skal få tilbod om behandling i sitt lokale helseforetak. Dermed er det ikkje etablert regionalt senter for denne pasientgruppa. For å heve kompetanse på behandling av spiseforstyrringar i heile regionen, vart Samarbeids- og veiledningsnettverk for barn og unge med spiseforstyrringar etablert i 2014.   

Mål

  • Kompetanseheving etter evidensbaserte behandlingsmetoder
  • Bygge nettverk på innad og på tvers av lokale helseforetak på fagfeltet barn og unge i Helse Vest.
  • Sikre lik behandling etter evidensbaserte metoder uavhengig av kvar pasienten bur.

Målgruppe

Helsepersonell som behandlar barn og unge med spiseforstyrrelser i Helse Vest.

Metode

Arrangere regionale nettverkssamlingar (Faglig forum) for behandlarar ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelingar og polinikkar. Innan nettverket er det planlagt vidareutdanning av regionale nøkkelpersonar for å bygge opp veilederkompetanse i regionen. 

Styringsgruppe

Sentrale personer på fagfeltet frå kvart lokale helseforetak. Styringsgruppa legg føringar for utvikling av kompetansehevingsprogram ut frå behov lokalt.

Fann du det du leita etter?