HELSENORGE
Eksteriør Glasblokkene. Foto

Regional Avdeling Spiseforstyrringar (RAS)

Vi er ei regional avdeling som har ansvar for dei mest alvorlig sjuke med spiseforstyrringar i Helse Vest. Vi tilbyr behandling til pasientar som allerede har fått tilbod om behandling i primærhelsetjenesta og i distriktpsykiatriske senter (DPS) eller psykiatrisk klinikk for barn og unge (PBU). Det er eit krav at det skal sendast tilvisning fra DPS eller PBU for å bli vurdert for behandling på regionalt nivå. Vi har ikkje øyeblikkelig hjelp funksjon, kun planlagte innleggingar og ventetida vil variere over tid.

Fann du det du leita etter?