Spiseforstyrringar

Vi er ei regional avdeling som har ansvar for dei mest alvorlig sjuke med spiseforstyrringar i Helse Vest. Vi tilbyr behandling til pasientar som allerede har fått tilbod om behandling i primærhelsetjenesta og i distriktpsykiatriske senter (DPS) eller psykiatrisk klinikk for barn og unge (PBU). Det er eit krav at det skal sendast henvisning fra DPS eller PBU for å bli vurdert for behandling på regionalt nivå. Vi har ikkje øyeblikkelig hjelp funksjon, kun planlagte innleggingar og ventetida vil variere over tid

Les mer om avdelingen

Spiseforstyrringar

Avdeling spiseforstyrringar lokalisert på Haukeland universitetssjukehus

Avdeling spiseforstyrringar inneheld ein regional poliklinikk, ein sengepost med 8 senger og eit responsteam som gjev veiledning i pasientsaker til avdelingar/behandlarar rundt om i regionen.
Personale som jobber her er sjukepleiarar, miljøterapeuter, kjøkkenassistent, erfaringskonsulent, sosionom, psykiaterar, psykologer, fysioterapeut og merkantilt personale.

Oppdraget til vår regionale avdeling er:
• Å gje klinisk behandling til dei mest alvorlig sjuke med spiseforstyrring
• Tilby utdanning og kompetanseheving
• Forskning
Vi legg vekt på å tilby eit godt tverrfaglig behandlingstilbod til våre pasientar. Vi er også opptatt av å få til gode samarbeid med dei vi samarbeider med i Helse Vest. Vi gjev tilbod om kompetanseheving til fagpersonar i regionen gjennom utdanningsprogrammet «Kropp og selvfølelse».
Vi har forskningsgruppe, og samarbeidspartnarar både nasjonalt og internasjonalt for å sikre høgt nivå på kompetansen vår.
Fra 1. januar 2019 vertpakkeforløp for psykisk helse og rus innført ved Avdeling spiseforstyrringar. Forløpskoordinator ved avdelingen er sjukepleiar Linda Marthinussen. Ho kan du nå på telefonnummer 55 97 68 20. Utfyllende informasjon finner du på helsenorge.no sine nettsider.

Behandlar i samtale med pasient. Foto    


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi held til i Glasblokkene i Haukelandsbakken 15. Alle pasientar som skal til Barne- og ungdomsklinikken må registrere oppmøte i hovudresepsjonen i etasje 1. Hovudresepsjonen er open måndag-torsdag kl. 07.30-19.00 og fredag kl. 07.30-15.30.
Telefon
Sentralbord 55 97 68 20 | Forløpskoordinator Linda Marthinussen 55 97 68 20 / 21
måndag - fredag 08.30-15.00
Glasblokkene
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Arrangement

  • Pårørandeseminar om spiseforstyrringar

    Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar. Seminaret rettar seg til foreldre, søsken eller andre nærståande til personar med ei spiseforstyrring.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.