HELSENORGE

Spiseforstyrringar

Regional Avdeling Spiseforstyrringar (RAS) som har ansvar for dei mest alvorleg sjuke med spiseforstyrringar i Helse Vest. Vi tilbyr behandling til pasientar som allerede har fått tilbod om behandling i primærhelsetjenesta og i distriktpsykiatriske senter (DPS) eller psykiatrisk klinikk for barn og unge (PBU). Det er eit krav at det skal sendast tilvising frå DPS eller PBU for å bli vurdert for behandling på regionalt nivå. Vi har ikkje øyeblikkeleg hjelp funksjon, kun planlagte innleggingar og ventetida vil variere over tid.

Fann du det du leita etter?