Trenings­poliklinikken

Treningspoliklinikken er eit treningstilbod som behandling utan krav til god fysisk form eller forkunnskapar for å delta. Deltakarane må likevel vere motiverte for å trene fast to gonger per veke. Treninga foregår på tredemølle, og er lokalisert i Treningspoliklinikken i Sandviken. Treninga blir tilpassa kvar enkelt deltakar og vil vare ca 3-9 mnd.

trenere ler på treningspoliklinikken.foto
 
kvinne på tredemølle.foto
 
Les meir om Treningspoliklinikken

Treningspoliklinikken

Treninga foregår etter 4x4 intervallprinsippet. Du kan avslutte trening når som helst du sjølv ønsker det. Du kan trene gåande, joggande eller løpande, alt etter kva fysisk form du er i og meistrar. All trening foregår med tett oppfølging av fysioterapeut. Sjølve treningsøkta varer i om lag 40 minuttar, inkludert oppvarming og avslutning.

Mål for treninga 

 1. Komme i betre fysisk form
 2. Bedra eigenvurdert helse
 3. Komme i gang med eigen aktivitet

Kven kan delta

Treningspoliklinikken ligg under avdeling for spesialisert psykosebehandling, men er eit tilbod til alle pasientar som er knytta til Psykiatrisk klinikk eller DPS (se liste under). Tilbodet på Treningspoliklinikken fortset etter utskriving og går parallellt med anna behandling.

 • Bjørgvin DPS
 • Øyane DPS
 • Solli DPS
 • Betanien DPS
 • Kronstad DPS

Korleis kan du delta?

Så lenge du er knytta til ein behandlar under Psykiatrisk Klinikk (enten i døgnbehandling eller poliklinisk) eller er knytta til ein behandlar på ovannemnde DPS (enten i døgnbehandling eller poliklinisk), så kan behandlar sende ei henvising til Treningspoliklinikken (sekundærhenvising til Poliklinikk ASP). Henvisingane blir behandla fortløpande og fysioterapeut tar kontakt med deg.


Har du spørsmål om tilbodet eller treng hjelp til korleis du skal få ei henvising, så kan du ta direkte kontakt med fysioterapeut ved å ringe eller sende sms til: 95890547

Økonomi

Tilbodet i Treningspoliklinikken er gratis. Vanlege reglar for pasientreiser gjeld. Tar du vare på kvitteringar frå reise og dokumentasjon frå oppmøte hos fysioterapeut, vil du få refundert billigaste reisemåte. Les meir på: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser. Fysioterapeut kan hjelpe med dette om det er ønska.

Drift

Treningspoliklinikken blir driven av fysioterapeut Connie måndag - fredag kl. 08.00-15.00.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Treningspoliklinikken er lokalisert i bygg 9 med eigen inngang i enden av parkeringsplassen. Inngangen er merka med «Treningspoliklinikken».

Telefon
95 89 05 47 / 55 95 88 36
måndag - fredag Kl. 08.00-15.00
Det vil være enklast å nå fram per telefon kl. 8:00-10:00. Om du sender sms, vil vi ta kontakt så raskt som mogleg.
Sjukehuset i Sandviken
Besøksadresse
Sandviksleitet 1, (Kart)
5036 Bergen
Telefon
55 97 50 00 eller 55 95 84 00

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?