Døgnbehandling av akutt psykose og psykose med komplisert forløp

Behandling av akutte og subakutte psykoselidingar er ei hovudoppgåve for Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP).

Dette tilbodet omfattar også tre døgnseksjonar; seksjon S3, seksjon S4 og seksjon S5. Kvar av seksjonane har fått ansvar for definerte geografiske område som svarer til ulike distriktpsykiatriske sentra (DPS).

 
Desse seksjonane har ressursar til også å behandle pasientar med psykoserelaterte atferdsvanskar av stort omfang, og er godkjend for tvungen døgnbehandling etter Psykisk helsevern-lova. Pasientane vert i hovudsak overførte fra Psykiatrisk akuttmottak her i Psykiatrisk klinikk, men det vert også tatt inn pasientar etter søknad.

 
ASP har i tillegg ein seksjon som behandlar pasientar med eit komplisert sjukdomsforløp av den psykotiske lidinga. Denne seksjonen ligg i Dr. Martensbygget på sjukehusområdet i Sandviken og heiter seksjon M2.​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.