HELSENORGE

Konsultasjonspsykiatri

Konsulttenesta er ei eining under Psykiatrisk klinikk. Vi står for vurdering av akuttpsykiatriske vanskar hos pasientar over 18 år, som er innlagt ved somatiske avdelinger ved Haukeland universitetssjukehus (Haukelandsområdet) og Haraldsplass diakonale sjukehus. Dersom det er behov for vurdering av spesialist, blir psykiatar ved seksjonen kontakta.

Fann du det du leita etter?