Ambulant akutteam ved Øyane DPS

Ambulant Akutteam (AAT) tilbyr sine tenester til den vaksne befolkninga i Øyane DPS sitt opptaksområde; kommunane Fjell, Sund, Øygarden og Askøy.

Les meir om Ambulant akutteam ved Øyane DPS

Ambulant akutteam ved Øyane DPS

AAT er eit tverrfagleg team bemanna av overlege, psykologspesialistar, psykologar og psykiatrisk sjukepleiarar, og har fire funksjonar:

 • Poliklinisk vurdering; pasienten får ein einskild vurdering av behandlar på vakt i AAT
 • Ambulerande konsultativ teneste; behandlar i AAT og psykiatrisk sjukepleiar reiser heim til pasienten for å gjere ein vurdering av pasientens hjelpebehov
 • Konsultativ teneste pr. telefon; lege/ anna behandlar kan drøfte akuttpsykiatriske problemstillinger med behandlar i AAT
 • Kortvarig oppfølging med nettverksarbeid; AAT kan fylgje opp med kortvarig kriseintervensjon inntil 3 veker, som ein forlenging av kontakten på AAT vakt. Oppfølginga kan skje i Øyane DPS sine lokalar og/eller heime hos pasienten. Dersom AAT vurderar behov for iverksetting/vidareføring av nettverksarbeid vil psykiatrisk sjukepleiar i teamet ha ansvaret for å bringe vidare melding om behovet for ein slik tilnærming

Kven kan tilvise til AAT

 • Fastlege / legevakt
 • Vakthavande ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM)
 • Leiarar ved Øyane DPS

Psykiatritenesta kan ringe for rådføring. Eit tilsyn av AAT vil krevje at saken er drøfta med pasientens fastlege og at det føreligg skriftleg tilvising frå denne.

Skriftleg tilvising

Akutteamet set som føresetnad at fastlege/legevakt er kjent med pasientens situasjon før han tilvisast. Tilvisninga skal vere skriftleg. Denne kan om nødvendig ettersendast om tilhøva tilseier at det vil gjere det enklare for pasienten.

Vakttid

Akutteamet er bemanna på kvardagar kl. 8.00 - 15.00, og kan kontaktast på telefon 56 32 66 00. Siste konsultasjonstime er kl. 14.00 kvar dag.

Seksjonsleiar

Anne Grønningsæter

Kontaktinformasjon

Telefon
56 32 66 00
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Øyane DPS
Ambulant akutteam
Postboks 1400
5021 Bergen

Blombakkane 75
Besøksadresse
Blombakkane 75(Kart)
5353 Straume

​Parkering​

​Det er gratis parkering for pasientar på plassen rett utanfor Øyane DPS. 

Buss

​Det går regelmessig buss til og frå Straume terminal på dagtid. Det er om lag 10-15 minutt å gå frå terminalen til våre lokale. 

Praktisk informasjon

Mattilbod

​Øyane DPS har ikkje kiosk eller kantine, men på formiddagen kan du kjøpe ferdigsmurte rundstykke på sjukeheimen i nærleiken. Det er også gangavstand til Sartor Storsenter som har eit variert tilbod av mat og servering.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.