HELSENORGE

Øyane allmennpsykiatrisk døgnbehandling

Seksjon Allmennpsykiatrisk døgnbehandling er ein open seksjon med ti plasser. Vårt opptaksområde er kommunane Askøy og Øygarden.
Behandlinga er i hovudsak for pasientar med affektive lidingar, angst, m.m. som treng kortvarig opphald for stabilisering og utgreiing.
Fann du det du leita etter?