Øyane allmennpsykiatrisk døgnbehandling

Seksjon Allmennpsykiatrisk døgnbehandling er ein open seksjon med 12 plasser. Vårt opptaksområde er kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.
Behandlinga er i hovudsak for pasientar med affektive lidingar, angst, m.m. som treng kortvarig opphald for stabilisering og utgreiing.
Les meir om Øyane allmennpsykiatrisk døgnbehandling

Øyane allmennpsykiatrisk døgnbehandling

Opphaldet skal vere tidsavgrensa og ha klar målsetjing. Pasienten skal ha ei avklart utskrivingsadresse.

 
Vi tek berre i mot pasientar til frivillig opphald. Pasienten kan ikkje vere aktiv suicidal eller i behov for skjerming.

Behandlingstilbod

  • Miljøterapi 
  • ADL kartlegging og trening 
  • Struktur med fokus på døgnrytme 
  • Medisinvurderingar 
  • Pasienten vil ved innlegging få tildelt eit team som består av behandlar og miljøkontaktar. Pasienten skal vere delaktig i utarbeiding av eigen behandlingsplan der det blir skissert mål for opphaldet og estimert innleggingstid.

Fysisk aktivitet

Som ein del av behandlingsopplegget blir det under innlegging gitt anledning til å delta i fysiske aktivitetar som turgåing, ballspel, symjing og økter i treningsrom/studio. Det vil vere både individuelle tilbod i seksjonen og gruppeopplegg i samarbeid med psykiatrialliansen.

 
Aktivitetar vil bli lagt opp slik at det skal vere mogeleg å overføre opplegget til kvardagen utanfor institusjon. Det er ønskeleg at pasienten skal kunne trene/delta på eigne aktivitetar i nærområdet sitt. Seksjonen vil leggje tilrette for dette.

Samarbeidspartnarar

For å sikre pasienten best mogeleg behandling og oppfølging blir det arbeidd for å få til eit tett samarbeid mellom sjukehus, andre seksjonar ved DPSet og kommunen.

 

Seksjonsleiar

Gunvor Vollen

Kontaktinformasjon

Telefon
56 32 66 00
Vaktrom 56 32 66 10 eller 56 32 66 11
E-post
Blombakkane 75
Besøksadresse
Blombakkane 75(Kart)
5353 Straume

​Parkering​

​Det er gratis parkering for pasientar på plassen rett utanfor Øyane DPS. 

Buss

​Det går regelmessig buss til og frå Straume terminal på dagtid. Det er om lag 10-15 minutt å gå frå terminalen til våre lokale. 

Praktisk informasjon

Mattilbod

​Øyane DPS har ikkje kiosk eller kantine, men på formiddagen kan du kjøpe ferdigsmurte rundstykke på sjukeheimen i nærleiken. Det er også gangavstand til Sartor Storsenter som har eit variert tilbod av mat og servering.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.