Øyane allmennpsykiatrisk døgnbehandling

Seksjon Allmennpsykiatrisk døgnbehandling er ein open seksjon med 8 plasser. Vårt opptaksområde er kommunane Askøy og Øygarden.
Behandlinga er i hovudsak for pasientar med affektive lidingar, angst, m.m. som treng kortvarig opphald for stabilisering og utgreiing.
Les meir om Øyane allmennpsykiatrisk døgnbehandling

Øyane allmennpsykiatrisk døgnbehandling

Opphaldet skal vere tidsavgrensa og ha klar målsetjing. Pasienten skal ha ei avklart utskrivingsadresse.

 
Vi tek berre i mot pasientar til frivillig opphald. Pasienten kan ikkje vere aktiv suicidal eller i behov for skjerming.

Behandlingstilbod

  • Miljøterapi 
  • ADL kartlegging og trening 
  • Struktur med fokus på døgnrytme 
  • Medisinvurderingar 
  • Pasienten vil ved innlegging få tildelt eit team som består av behandlar og miljøkontaktar. Pasienten skal vere delaktig i utarbeiding av eigen behandlingsplan der det blir skissert mål for opphaldet og estimert innleggingstid.

Fysisk aktivitet

Som ein del av behandlingsopplegget blir det under innlegging gitt anledning til å delta i fysiske aktivitetar som turgåing, ballspel, symjing og økter i treningsrom/studio. Det vil vere både individuelle tilbod i seksjonen og gruppeopplegg i samarbeid med psykiatrialliansen.

 
Aktivitetar vil bli lagt opp slik at det skal vere mogeleg å overføre opplegget til kvardagen utanfor institusjon. Det er ønskeleg at pasienten skal kunne trene/delta på eigne aktivitetar i nærområdet sitt. Seksjonen vil leggje tilrette for dette.

Samarbeidspartnarar

For å sikre pasienten best mogeleg behandling og oppfølging blir det arbeidd for å få til eit tett samarbeid mellom sjukehus, andre seksjonar ved DPSet og kommunen.

 

Seksjonsleiar

Kontaktinformasjon

Telefon
56 32 66 00
Vaktrom 56 32 66 10 eller 56 32 66 11
E-post
Blombakkane 75
Besøksadresse
Blombakkane 75(Kart)
5353 Straume

​Parkering​

​Det er gratis parkering for pasientar på plassen rett utanfor Øyane DPS. 

Buss

​Det går regelmessig buss til og frå Straume terminal på dagtid. Det er om lag 10-15 minutt å gå frå terminalen til våre lokale. 

Praktisk informasjon

Mattilbod

​Øyane DPS har ikkje kiosk eller kantine. På formiddagen kan ein kjøpe ferdigsmurte rundstykke ved kantinene ved Øygarden medisinske senter eller Fjell sjukeheim. Det er også gangavstand til Sartor Storsenter som har eit variert tilbod av mat og servering.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?