Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, RSHP, Helse Vest ble etablert for voksne i 2009. Enhet for barn og unge startet opp i 2014. Senteret er fremdeles under oppbygging. De to enhetene samarbeider om utadrettede tjenester som undervisning og forebyggende virksomhet.

Les meir om Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Målgruppe 

 • Hørselshemmede (både døve og tunghørte) barn, ungdom og voksne med psykiske vansker
 • Personer med både syns- og hørselstap og psykiske vansker
 • I enkelte tilfeller kan også nære pårørende (barn eller voksne) til personer med hørselshemming få tilbud

Barn og ungdom

Senteret tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge i målgruppen. Etter behovsvurdering kan senteret tilby individuelle samtaler med barn og unge, familiesamtaler, ulike typer terapi, samt nettverksarbeid med f.eks. skole, barnehage og andre samarbeidspartnere. Senteret vil tilby utadrettede tjenester mot barnas hjemsted.

Voksne

Senteret tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av psykiske helseproblemer, psykiske lidelser og psykososiale vansker. Behandlingen kan bestå av rådgivning, samtale, psykoterapi og/eller medikamentell behandling. Senteret kan samarbeide med f.eks. NAV, rådgivningskontor for hørselshemmede i kommunen og andre instanser. Forutsetningen er at pasienten gir samtykke til dette.

Kommunikasjon

Tjenestene tilbys i størst mulig grad ved hjelp av den kommunikasjonsform som pasienten foretrekker. Det kan være tegnspråk, tegn til tale, bruk av tolk, tydelig tale, bruk av tekniske hjelpemidler.

Vi vil også tilby bistand til samarbeidspartnere i forhold til barn, unge og voksne med hørselshemming. Dette kan bl.a. være:

 • Assistanse til utredning og behandling av hørselshemmede pasienter.
 • Veiledning om konsekvenser av hørselstap.
 • Veiledning om bruk av tegnspråktolk i terapi.
 • Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) i Oslo vil bli trukket inn i saker der utvidet kompetanse trengs.


Henvisning

Senteret tar i mot henvisninger fra lege, psykolog eller barnevernsleder. Henvisningen kan bli drøftet med NBHP for å sikre hjelp fra rett instans.

Følgende informasjon er ønskelig ved henvisning:

 • En orientering om hva en ønsker hjelp til, bakgrunnen for problemet og audiogram.
 • Ved henvisning av barn og unge, skal BUP-henvisningsskjema også fylles ut.


Postadresse barn og unge:

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge

BUP Fana, Fusa og Austevoll

Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Haukeland universitetssjukehus

Postboks 1400

5021 Bergen


Kontaktperson: Mari Anne Eliassen, psykologspesialist
E-post: mari.anne.eliassen@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 80 00 | 902 66 397Postadresse voksne:

Haukeland universitetssjukehus

Kronstad DPS

Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Postboks 1400

5021 Bergen


Kontaktperson: Kristin Opedal, overlege og spesialist i voksenpsykiatri
E-post: kristin.opedal@helse-bergen.no
Telefon: 55 95 63 17 | 48 14 76 83

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Oppmøtested for voksne: Kronstad DPS, Fjøsangerveien 36, ved Danmarksplass i Bergen. 

Oppmøtested for barn og unge:  BUP Fana, Fusa og Austevoll på Nesttun, Østre Nestunvei 20. 

Logg inn for å endre time

Telefon
55 95 60 00
Kronstad DPS
Besøksadresse
Fjøsangerveien 36(Kart)
5054 Bergen
Telefon
55 95 60 00 / 55 97 50 00
E-post

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Visittid

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no

Fann du det du leita etter?