HELSENORGE

Autismeplakaten

Regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst har utviklet et materiell om autismevansker.
Dette er spesielt egnet til å forklare vanskene til foreldre og andre. 

Materialet kan bestilles hos RKT Helse Sør-Øst

Les mer om bestill materiell her