HELSENORGE

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom Helse Vest skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. Vår virksomhet omfattar formidling, fagutvikling, konsultasjon, veiledning, rådgjeving, forsking og undervisning.

RFM Helse Vest gir ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

Fann du det du leita etter?