HELSENORGE

Benchmarking

På denne sida vil behandlingsresultat frå klinikkar som tilbyr 4-dagarsformatet publiserast. Kvar behandlingsgruppe som vert gjennomført ved dei ulike klinikkane vert vurdert i forhold til forventa behandlingseffekt, og dersom resultata ikkje er i tråd med det som forventast, får klinikken oppfølgjing.

Klinikkane som blir publisert på denne sida har gode resultater, tilsvarende det ein forventer ved firedagersbehandling.

Meir informasjon følger.

Fann du det du leita etter?