MBT Team

Mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

MBT teamet ved Kronstad DPS tilbyr kombinasjonsbehandling i form av MBT Individual og gruppeterapi. I tillegg kjem deltaking i psykopedagogisk MBT-gruppe. Det er ein føresetnad at ein tar del i alle tre MBT-terapiene. MBT-teamet består av psykiater, psykologspesialistar og psykologar frå ulike seksjonar i Kronstad DPS (poliklinikk, sengepost og dagbehandling). 

Vi tilbyr eit intensivt psykoterapiprogram for personar som slit med ustabile og intense følelsar, vanskelege relasjonar, problem med å kontrollere impulsar og som ofte driv med sjølvskading (emosjonelt ustabil personlegdomsforstyrring). 

Det vil bli tatt videoopptak av behandlinga til rettleiingsføremål. 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.