Klinikk for 4-dagers behandling (B4DT)

«Bli kvitt angsten på 4 dagar»

«4-dagars behandlinga»  (The Bergen 4-day treatment, B4DT) er ein konsentrert eksponeringsbasert behandling for tvangsliding (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) og alvorlege angstlidingar. B4DT har vist seg å gje svært gode resultat. Det er stor etterspurnad etter behandlinga både nasjonalt og internasjonalt, og ei rekkje team i Noreg og i utlandet er no under opplæring (oversikt over klinikkar)

I Bergen byggast det no opp 4-dagars tilbod ved alle DPS og BUP. I oppbyggingsfasen vil pasientar som tilhøyrer den aktuelle klinikken bli prioritert.

Klinikkar som ønskjer opplæring i 4-dagars behandlinga «Bergen 4-day Treatment» B4DT

Det er svært stor pågang frå klinikkar som ønskjer opplæring i B4DT, både nasjonalt og internasjonalt, og for å sikre god og planmessig spreiing blir det no innført ei ordning der klinikkar som ønskjer opplæring, søkjer om dette. Det vil vere styret i Bergen Center for Brain Plasticity som behandlar plan for spreiing. Planen er å starte med nye klinikkar to ganger i året, og første nye omgang blir på hausten 2019.

Dersom din klinikk ønskjer å komme i betraktning, kan du lese her om rammer for opplæring, bruk etc. og sende oss ein epost.

Vi understrekar at vi kun inngår samarbeidsavtalar med klinikkar og ikkje enkeltpersonar.

Fann du det du leita etter?