Klinikk for 4-dagers behandling (B4DT)

«Bli kvitt angsten på 4 dagar»

«4-dagars behandlinga»  (The Bergen 4-day treatment, B4DT) er ein konsentrert eksponeringsbasert behandling for tvangsliding (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) og alvorlege angstlidingar. B4DT har vist seg å gje svært gode resultat. Det er stor etterspurnad etter behandlinga både nasjonalt og internasjonalt, og ei rekkje team i Noreg og i utlandet er no under opplæring (oversikt over klinikkar)

I Bergen byggast det no opp 4-dagars tilbod ved alle DPS og BUP. I oppbyggingsfasen vil pasientar som tilhøyrer den aktuelle klinikken bli prioritert.

Klinikkar som ønskjer opplæring i 4-dagars behandlinga «Bergen 4-day Treatment» B4DT

Det er svært stor pågang frå klinikkar som ønskjer opplæring i B4DT, både nasjonalt og internasjonalt, og for å sikre god og planmessig spreiing blir det no innført ei ordning der klinikkar som ønskjer opplæring, søkjer om dette. Det vil vere styret i Bergen Center for Brain Plasticity som behandlar plan for spreiing. Planen er å starte med nye klinikkar to ganger i året, og første nye omgang blir på hausten 2019.

Dersom din klinikk ønskjer å komme i betraktning, kan du lese her om rammer for opplæring, bruk etc. og sende oss ein epost.

Vi understrekar at vi kun inngår samarbeidsavtalar med klinikkar og ikkje enkeltpersonar.

The Bergen 4-day Treatment

 • 4-dagers behandling, B4DT

  Gerd Kvale og Bjarne Hansen har innen rammene av OCD-teamet i Helse Bergen utviklet en konsentrert eksponeringsbehandling som i løpet av 4 dager hjelper mer enn 90% av pasientene med alvorlig angstlidelser og tvangslidelse (OCD).

 • 4-dagers klinikker

  Det er kun klinikker som har fått opplæring og er godkjent av Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen som kan tilby behandling i 4-dagers formatet.

 • Kvalitetssikring

  Vi i Klinikk for 4-dagers behandling er opptatt av at pasientene skal få best mulig helsehjelp, og alle 4-dagers team har et tett samarbeid med Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen.

 • Opplæring og godkjenning

  For å tilby 4-dagersformatet kreves det en formell avtale på ledelse / klinikknivå, opplæring av behandlere og godkjenning av teamet.

Forskning og formidling

 • Klinikk for 4-dagers behandling i media

  Her finner du en oversikt over nyhetsartikler som omhandler Klinikk for 4-dagers behandling og 4-dagers formatet.

 • Publications (publikasjoner)

  Vi ønsker å legge til rette for at klinikkens forskning kan bidra til at enda flere får hjelp. På denne siden finner du en oversikt over publikasjoner knyttet til 4-dagers klinikken. Listen oppdateres jevnlig.

 • Våre forskingsprosjekt

  Her finner du en oversikt over forskingsprosjekt knyttet til Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen.

Aktuelle saker

In English

Fann du det du leita etter?