HELSENORGE

Klinikk for 4-dagers behandling (B4DT)

«4-dagars behandlinga»  (The Bergen 4-day treatment, B4DT) er ein konsentrert eksponeringsbasert behandling for tvangsliding (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) og alvorlege angstlidingar. B4DT har vist seg å gje svært gode resultat. Det er stor etterspurnad etter behandlinga både nasjonalt og internasjonalt, og ei rekkje team i Noreg og i utlandet er no under opplæring (oversikt over klinikkar). 

Klinikk for 4dagersbehandling / OCD-teamet i Bergen tilbyr denne behandlinga til pasientar i Bergen, samt bistår i kvalitetssikring og opplæring av over 30 team nasjonalt. For pasientar med tvangsliding tilbys behandlinga frå klinikken, medan den for sosial angstliding og panikkliding tilbys i samarbeid med de lokale DPS. Fann du det du leita etter?