Ambulant akutteam, Kronstad

Ambulant akutteam er ei poliklinisk teneste som gir tilbod om akutt psykisk helsehjelp til personar over 18 år innan Kronstad DPS sitt opptaksområde; Årstad, Bergenhus og Ytrebygda bydelar.

Les meir om Ambulant akutteam, Kronstad

Ambulant akutteam, Kronstad

Ambulant akutteam kan møte pasientar heime eller ved Kronstad DPS etter behov. AAT har hovudansvar for det polikliniske og ambulante akuttilbodet i Kronstad DPS og har ei sentral rolle i akuttforløpet; vi har ansvar for akutthjelpstilbodet (AH) på dagtid i Kronstad DPS og spesialistar i AAT har ansvar for akutttelefonen i tidsrommet kl. 08.00 til 16.00.

Akutteamet er tverrfagleg  bemanna med overlege, psykologspesialistar, psykolog og psykiatriske sjukepleiarar, og våre hovudfunksjonar er:

 • Å vurdere akuttpsykiatriske og kriseprega tilstandar
 • Å hindre unødige innleggingar i sjukehus
 • Å bidra til at pasientar er innlagde i døgnavdelingar så kort tid som mogleg

Det betalast eigendel frå og med andre konsultasjon. 

AAT sine arbeidsoppgåver

 • Vurdere og følgje opp pasientar som er tilviste til akutthjelpstimar (AH)
 • Vurdere om det er behov for innlegging ved akutte krisar
 • Forebygge og hindre unødig innlegging i sjukehuset
 • Følgje opp både før og etter innlegging. Følgje opp pasientar ved korte behandlingsforløp
 • Vere eit bindeledd mellom kommunehelsetenesta og DPS/sjukehuset
 • Gi råd og rettleiing til pasient, pårørande og andre i pasienten sitt eige nettverk
 • Gi råd og rettleiing til anna helsepersonell

Kven kan tilvise til Ambulant akutteam (AAT)?

AAT tar i mot telefonisk eller skriftleg tilvising frå

 • Fastlege / legevakt
 • Sjukehuset
 • Behandlarar ved DPS
 • Kommunal helseteneste

Kontaktinformasjon

Telefon
55 95 60 00
måndag - fredag 08.00-16.00
Kronstad
Besøksadresse
Fjøsangerveien 36(Kart)
5054 Bergen
Telefon
55 95 60 00 / 55 97 50 00
E-post

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Familierom og samtalerom

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Visittid

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

Fann du det du leita etter?