Ambulant akutteam, Kronstad

Ambulant akutteam er ei poliklinisk teneste som gir tilbod om akutt psykisk helsehjelp til personar over 18 år innan Kronstad DPS sitt opptaksområde; Årstad, Bergenhus og Ytrebygda bydelar.

Les meir om Ambulant akutteam, Kronstad

Ambulant akutteam, Kronstad

Ambulant akutteam kan møte pasientar heime eller ved Kronstad DPS etter behov. AAT har hovudansvar for det polikliniske og ambulante akuttilbodet i Kronstad DPS og har ei sentral rolle i akuttforløpet; vi har ansvar for akutthjelpstilbodet (AH) på dagtid i Kronstad DPS og spesialistar i AAT har ansvar for akutttelefonen i tidsrommet kl. 08.00 til 16.00.

Akutteamet er tverrfagleg  bemanna med overlege, psykologspesialistar, psykolog og psykiatriske sjukepleiarar, og våre hovudfunksjonar er:

 • Å vurdere akuttpsykiatriske og kriseprega tilstandar
 • Å hindre unødige innleggingar i sjukehus
 • Å bidra til at pasientar er innlagde i døgnavdelingar så kort tid som mogleg

Det betalast eigendel frå og med andre konsultasjon. 

AAT sine arbeidsoppgåver

 • Vurdere og følgje opp pasientar som er tilviste til akutthjelpstimar (AH)
 • Vurdere om det er behov for innlegging ved akutte krisar
 • Forebygge og hindre unødig innlegging i sjukehuset
 • Følgje opp både før og etter innlegging. Følgje opp pasientar ved korte behandlingsforløp
 • Vere eit bindeledd mellom kommunehelsetenesta og DPS/sjukehuset
 • Gi råd og rettleiing til pasient, pårørande og andre i pasienten sitt eige nettverk
 • Gi råd og rettleiing til anna helsepersonell

Kven kan tilvise til Ambulant akutteam (AAT)?

AAT tar i mot telefonisk eller skriftleg tilvising frå

 • Fastlege / legevakt
 • Sjukehuset
 • Behandlarar ved DPS
 • Kommunal helseteneste

Kontaktinformasjon

Telefon
55 95 60 00
måndag - fredag 08.00-16.00
Kronstad DPS
Besøksadresse
Fjøsangerveien 36(Kart)
5054 Bergen
Telefon
55 95 60 00 / 55 97 50 00
E-post

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Familierom og samtalerom

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Visittid

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.