HELSENORGE

Ambulant akutteam, Kronstad

Ambulant akutteam er ei poliklinisk teneste som gir tilbod om akutt psykisk helsehjelp til personar over 18 år innan Kronstad DPS sitt opptaksområde; Årstad, Bergenhus og Ytrebygda bydelar.

Fann du det du leita etter?