HELSENORGE

Forsking på psykose

Det er fleire pågåande forskingsprosjekt på psykoselidingar i Bergen. Desse har som føremål å auke kunnskapen om, og betre behandlingstilbodet ved psykose.

Illustrasjon hjernenettverk. Grafikk

Vi treng deltakarar til desse prosjekta:

  • ​Neuroinflammation in adolescents with psychosis (NAPP)

Alle prosjekta er godkjende av dei regionale komitear for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk i Helse Vest.

Vil du delta?

Les meir om studiane og finn kontaktinformasjon på dei enkelte prosjektsidene.​​

Fann du det du leita etter?