Søvnvanskar

Søvnvanskar rammar mange menneske. Rundt 10 % har alvorlege og langvarige søvnproblem, mens rundt éin tredjedel av befolkninga opplever dårleg søvn i periodar. Det er vanleg med søvnvanskar ved dei fleste psykiske lidingar.


Sjå video – Ane Willhelmsen Langeland, psykolog, psykologspesialist, PhD/forsker snakke om rådene som virker mot søvnløshet.

Langvarige søvnvanskar

I dette programmet lærer du ein metode for å bli kvitt søvnplager som har vart i tre månadar eller lenger. Viss du derimot har søvnvanskar som har vart kortare enn tre månadar, har vi ein alternativ video som du finn under.


Trykk her for link til fullstending spilleliste med alle moduler

Kortvarige søvnvanskar

I denne videoen lærer du korleis du handterer søvnvanskar som har vart mindre enn tre månadar.Fann du det du leita etter?