HELSENORGE

Foto frå Bjørgvin DPS

Her kan du sjå korleis vi har det på Bjørgvin DPS på Tertnes.


Bjørgvin DPS er eit lokalsjukehus innan psykiatri som ligg på Tertnes. DPSen består av tre bygg, A, B og C.​ Dette er bygg B som inneheld administrasjon, poliklinikkar og sengepostar.


Hovudinngang til poliklinikkane i bygg B.


Ekspedisjon og venterom til poliklinikkane.


Rehabiliteringspoliklinikken har eige venterom med inngang frå ekspedisjonen.


Behandlar knytta opp mot poliklinikkane.


Om du må vente litt på behandlaren finst fleire små venteareal.


I bygg B finn du ei kantine for pasientar, besøkande og tilsette.


I bygg C ligg sengepostane. Dette bygget ligg like ved bygg B.


​Resepsjonen i bygg C. Her finn du fleire sitjegrupper om du må vente litt.


Utsikta frå bygg C. Mange av pasientromma ligg på denne sida av bygget.


Nokon av pasientromma har eige bad og kjøkkenkrok.


På sengepostane er det lagt vekt på å skape ei heimleg atmosfære​. Alle postane har felles daglegstove.


Felleskjøkken på ein av sengepostane.


Uteplass på balkong frå ein av sengepostane.


Datarom med internett, skrivar, TV og bøker som pasientane kan nytte.


Samtalerom som blir brukt i behandlinga.


På Bjørgvin DPS arbeider fleire musikkterapeutar.


Gymsalen ligg i bygg C.


Treningsrom.


Boblebad for pasientane.

Fann du det du leita etter?