HELSENORGE

Strategi, organisasjon og leiing

Oppgåva vår er å gi føretaket sine leiarar bistand innafor området organisasjons- og leiarutvikling. Dette gjer vi for å setje enkeltindivid og organisasjonen i stand til betre å oppnå organisasjonen sine strategiar og målsetjingar i forhold til føretaket sin primæraktivitet.

Fann du det du leita etter?