Studentstillingar

Helse Bergen tilbyr sjukepleiarstudentar og medisinarstudentar fast stilling, basert på ein karrieremodell. Karrieremodellen gir dei tilsette moglegheit for praksis i somatiske avdelingar, psykiatriske avdelingar, drift/teknisk divisjon og i avdeling for rusmedisin.

Studentane vert tilsett av Bemanningssenteret, og arbeider ved kvar avdeling i 1,5 - 2 år. Arbeidsplikt i 22% stilling er fordelt slik:

 • 10 faste helgar i løpet av eitt år vert lagd inn i årsarbeidsplan

 • Resterande arbeidstid, ca. 20 timar per månad, vil ligge som fleksibel årsarbeidstid og vert planlagd etter behov ved avdelinga. Ein må pårekne arbeid både i helgar og på vekedagar.   

Studentstilling inneber rotasjon ved ulike avdelingar og gir den tilsette moglegheit til å opparbeide seg brei erfaring med ulike pasientgrupper, arbeidsoppgåver og sjukehusdrift.  

Korleis søkje stilling? 

Ledige stillingar i Bemanningssenteret vert lyst ut på Helse Bergen sine  Jobbsider. Du må registrere CV før du kan søkje stilling.​

Kvalifikasjonar/ eigenskapar

 • Vere under utdanning innan sjukepleie eller medisin 
 • Sjukepleie- og medisinarstudentar må ha 400 timar pleieerfaring frå grunnleggjande stell/pleie
 • For å kunne arbeide i Hospitaldrift Transport (portør) må du ha førarkort klasse B
 • Meistre norsk, både skriftleg og munnleg
 • Ha eit ønskje om allsidig erfaring innan sjukehusdrift
 • Tilpassingsdyktig og finn deg til rette i ulike miljø
 • Gode samarbeidsevner og bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Vennleg og respektfull framferd med pasientane, og ønskjer å gjere «det lille ekstra» for at dei skal ha det bra
 • Ha evne til å byggje relasjonar og skape tillitt

Kontaktperson:
Linda Røthe Ystanes
Seksjonsleiar
Telefon 922 92 668/ 55 97 69 00

Epost: linda.rothe.ystanes@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?