Personell til sporadiske vakter

Ved Helse Bergen er det Bemanningssenteret som rekrutterer og administrer rammeavtalar for sporadiske vakter. Personell som arbeider sporadisk er ein ressurs ved ekstraordinært behov i føretaket. 

Rekruttering av personell skjer i samarbeid med avdelingsleiarar etter behov ved avdelingane.

​​​​​​​​​​​​​​​Ved behov for ekstra personell lysast det ut via annonse på Helse Bergen sine jobbsider. All rekruttering skjer i tråd med Helse Bergen sine retningsliner



Kontaktperson:
Catrine Lohne
Seksjonsleiar
Telefon 913 12 116/ 55 97 69 00