Bemannings­senteret

Vi er Haukeland universitetssjukehus sitt interne bemanningsbyrå. Vi formidlar personell til alle avdelingar i sjukehuset for kortare eller lengre oppdrag.

Vi har ansvar for rekruttering og oppfølging av tilkallingsvikarar i Helse Bergen. Arbeidsforhold blir tilpassa etter ønskje frå avdelingar og den enkelte. Du kan få utvida stillingsprosenten din gjennom stilling hos oss i Bemanningsenteret.  

Arbeid for Bemanningsenteret vil då komme i tillegg til ordinær stilling og tilpassa turnus. All leige av helsepersonell frå eksterne vikarbyrå blir formidla gjennom oss. 

Kontakt

Oppmøtestad

3. etasje i Sentralblokka

Seksjonsleder Britt Velsvik

Telefon
55976900
måndag - fredag Kl 08.00 - 15.30
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

jobbe hos oss

 • Helsepersonell

  Vårt personell er fast tilsett i Bemanningssenteret, og dekkjer løpande behov i føretaket. Oppdraga vil variere frå ein dag til lengre periodar med ulike arbeidsoppgåver og stader.

 • Legar i spesialisering del1

  Kvart halvår tilset Helse Bergen 27 legar i LIS1- stillingar ved Haukeland universitetssjukehus og Voss sjukehus. LIS1-tenesta består av totalt 18 månadar, med 12 månadar i sjukehus og 6 månadar i kommunehelsetenesta.

 • Leige av personell

  Ved Haukeland universitetssjukehus blir leige av helsepersonell frå eksterne bemanningsbyrå administrert av Bemanningssenteret.

 • Merkantilt personell

  Som merkantilt tilsett i Bemanningssenteret vil du få høve til å arbeide ved ulike avdelingar. Du vil få allsidig erfaring.

 • Personell til drift-tekniske einingar

  Bemanningssenteret har faste tilsette i heile stillingar, som har arbeidet sitt innan drifttekniske fagområder. Oppdraga vil variere frå éin dag til lengre periodar med ulike arbeidsoppgåver og stader.

 • Personell til sporadiske vakter

  Ved Helse Bergen er det Bemanningssenteret som rekrutterer og administrerer rammeavtalar for sporadiske vakter. Personell som arbeider sporadisk er ein ressurs ved ekstraordinært behov i føretaket. 

 • Studentstillingar

  Helse Bergen tilbyr sjukepleiarstudentar, og medisinarstudentar fast stilling, basert på ein karrieremodell. Karrieremodellen gir dei tilsette moglegheit for praksis i somatiske avdelingar, psykiatr...

 • Trainee-sjukepleiarar byttar arbeidsdag

  På konferansesenteret Bikuben på Haukeland sit ein gjeng med sjukepleiarar frå Haukeland og Bergen kommune og lærer meir av kvarandre. For no samarbeider dei to institusjonane om utdanninga av traineesjukepleiarar.

 • Traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar

  Haukeland universitetssjukehus tilbyr traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Gjennom traineeordninga vil vi gi deg som sjukepleiar god breiddekompetanse. Den varierte praksisen gir unik kunnskap frå fleira fagfelt, og er eit godt spri...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.