Bemannings­løysingar og tarifforhandlingar

Seksjonen si oppgåve er å gi leiarar i Helse Bergen bistand til god og forsvarleg forvalting av personellressursar.
 

Les meir om Bemanningsløysingar og tarifforhandlingar

Bemanningsløysingar og tarifforhandlingar

Seksjonen leverer tenester innan tre hovedområde: 

Forhandlingar, overenskomstar og avtaleverk 
Vi leiar føretakets tarifforhandlingar. Vi bidreg i arbeidet med å utvikle ein forsvarleg personalpolitikk som sikrar god forvaltning av tilgjengelege ressursar. 

Bemannings- og arbeidstidsplanlegging
Seksjonen har ansvar for vidareutvikling av og opplæring i føretaket sin metodikk for bemannings- og arbeidstidsplanlegging. Vi bistår leiarar med dimensjonering, planlegging og disponering av personellressursar. 

HR-styringsdata og analyse 
Vi leverer styringsdata og nøkkeltall til føretaksleinga og leiarar i føretaket. Vi utarbeidar faste månadlege rapportar og særskilte rapportar og analyser etter ønske.

Mobil 47231243

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

5. etasje

Telefon
55 97 66 00
E-post
Møllendalsbakken 7
Besøksadresse
Møllendalsbakken 7(Kart)
5021 Bergen

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.