Bemannings­løysingar og tarifforhandlingar

Seksjonen si oppgåve er å gi leiarar i Helse Bergen bistand til god og forsvarleg forvalting av personellressursar.
 

Les meir om Bemanningsløysingar og tarifforhandlingar

Bemanningsløysingar og tarifforhandlingar

Seksjonen leverer tenester innan tre hovedområde: 

Forhandlingar, overenskomstar og avtaleverk 
Vi leiar føretakets tarifforhandlingar. Vi bidreg i arbeidet med å utvikle ein forsvarleg personalpolitikk som sikrar god forvaltning av tilgjengelege ressursar. 

Bemannings- og arbeidstidsplanlegging
Seksjonen har ansvar for vidareutvikling av og opplæring i føretaket sin metodikk for bemannings- og arbeidstidsplanlegging. Vi bistår leiarar med dimensjonering, planlegging og disponering av personellressursar. 

HR-styringsdata og analyse 
Vi leverer styringsdata og nøkkeltall til føretaksleinga og leiarar i føretaket. Vi utarbeidar faste månadlege rapportar og særskilte rapportar og analyser etter ønske.

Mobil 47231243

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.
Fann du det du leita etter?