HELSENORGE

Bemannings­løysingar og tarifforhandlingar

Seksjonen si oppgåve er å gi leiarar i Helse Bergen bistand til god og forsvarleg forvalting av personellressursar.
 

Fann du det du leita etter?