Personal- og organisasjons­avdelinga

Personal- og organisasjonsavdelinga er sjukehuset sitt samla fagmiljø for rådgiving og utviklingsstøtte innan HR-området. I sjukehuset er det den enkelte leiar som har ansvar for oppfølging av eigne medarbeidarar, og for å fatte nødvendige avgjersler knytt til tilsetting, oppfølging og endring. 

Medarbeidarane våre gir støtte til leiarane i deira utøving av leiarrollen i form av opplæring, leiarrådgiving, leiarutvikling, prosjektleiing og utvikling av rammeverk og rutinar.

Les meir om Personal- og organisasjonsavdelinga

Personal- og organisasjonsavdelinga

Til kvar eining er det det knytt ein personalrådgjevar og ein HMS-kontakt som er leiars kontaktpunkt til fagmiljøet i Personal- og organisasjonsavdelinga.

Personal- og organisasjonsavdelinga gir bistand på følgjande hovudområde: 

  • Bemannings- og arbeidsplanlegging 
  • HMS 
  • Leiarutvikling 
  • Lønnsforhandlingar, forlik og avtaleverk 
  • Omstilling 
  • Organisasjonsutvikling 
  • Personalpolitikk og personalhandbok 
  • Rekruttering 
  • Vikartenester 

Medarbeidarane i Personal- og organisasjonsavdelinga er delt på fem seksjonar, og dei arbeidar gjerne i team på tvers av seksjonane for å løyse sine oppgåver. Dei har høg kompetanse innan sine fagområder, og avdelinga legg stor vekt på fagleg utvikling for den enkelte, for seksjonane og for avdelinga som heilhet. 

Personal- og organisasjonsdirektør: Odd Andrew Storetvedt

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Dei fleste i Personal- og organisasjonsavdelinga har nå kontor i 5. etasje i Møllendalsbakken 7. Bedriftshelsetenesta held til i 2. etasje i Sentralblokka.

Dette er midlertidig tilhaldssted pga. vedlikehaldsarbeid i våre gamle lokalar i Jørgen Sandbergs hus.

Bemanningssenteret finn du i 3. etasje i Sentralblokka.
Telefon
55 97 66 00
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arbeidsmiljø- og personalrådgivinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/arbeidsmiljo-og-personalradgivingArbeidsmiljø- og personalrådgiving
Bedriftshelsetenesta - BHThttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bedriftshelsetenestaBedriftshelsetenesta - BHT
Bemanningsløysingar og tarifforhandlingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningsloysingar-og-tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingar
Bemanningssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningssenteretBemanningssenteret
Strategi, organisasjon og leiinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/strategi-organisasjon-og-ledelseStrategi, organisasjon og leiing

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.