Personal- og organisasjons­avdelinga

Personal- og organisasjonsavdelinga er sjukehuset sitt samla fagmiljø for rådgiving og utviklingsstøtte innan HR-området. I sjukehuset er det den enkelte leiar som har ansvar for oppfølging av eigne medarbeidarar, og for å fatte nødvendige avgjersler knytt til tilsetting, oppfølging og endring. 

Medarbeidarane våre gir støtte til leiarane i deira utøving av leiarrollen i form av opplæring, leiarrådgiving, leiarutvikling, prosjektleiing og utvikling av rammeverk og rutinar.

Les meir om Personal- og organisasjonsavdelinga

Personal- og organisasjonsavdelinga

Til kvar eining er det det knytt ein personalrådgjevar og ein HMS-kontakt som er leiars kontaktpunkt til fagmiljøet i Personal- og organisasjonsavdelinga.

Personal- og organisasjonsavdelinga gir bistand på følgjande hovudområde: 

  • Bemannings- og arbeidsplanlegging 
  • HMS 
  • Leiarutvikling 
  • Lønnsforhandlingar, forlik og avtaleverk 
  • Omstilling 
  • Organisasjonsutvikling 
  • Personalpolitikk og personalhandbok 
  • Rekruttering 
  • Vikartenester 

Medarbeidarane i Personal- og organisasjonsavdelinga er delt på fem seksjonar, og dei arbeidar gjerne i team på tvers av seksjonane for å løyse sine oppgåver. Dei har høg kompetanse innan sine fagområder, og avdelinga legg stor vekt på fagleg utvikling for den enkelte, for seksjonane og for avdelinga som heilhet. 

Personal- og organisasjonsdirektør: Odd Andrew Storetvedt

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Dei fleste i Personal- og organisasjonsavdelinga har kontor i 3. etasje i Jørgen Sandbergs hus. 

Bedriftshelsetenesta held til i 2. etasje i Sentralblokka.

Bemanningssenteret finn du i 3. etasje i Sentralblokka.
Telefon
55 97 66 00
E-post
Jørgen Sandbergs hus
Besøksadresse
Jonas Lies vei 73 (Rødt hus i sykehusparken)(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Arbeidsmiljø- og personalrådgivinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/arbeidsmiljo-og-personalradgivingArbeidsmiljø- og personalrådgiving
Bedriftshelsetenesta - BHThttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bedriftshelsetenestaBedriftshelsetenesta - BHT
Bemanningsløysingar og tarifforhandlingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningsloysingar-og-tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingar
Bemanningssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningssenteretBemanningssenteret
Strategi, organisasjon og leiinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/strategi-organisasjon-og-ledelseStrategi, organisasjon og leiing

Fann du det du leita etter?