HELSENORGE

Nevroortopedisk poliklinikk

Ved Nevroortopedisk poliklinikk møter barn og ungdom med nevrologisk grunndiagnose et tverrfaglig team. Teamet består av ortoped, barnenevrolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ortopediingeniør. Det tverrfaglige teamet gjør vurderinger av ortopediske problemstillinger, og om det er behov medikamentell eller kirurgisk behandling.

Fann du det du leita etter?