Veiledning i leddvern

Mange tenkjer ikkje over korleis dei brukar hendene når dei utfører daglege aktivitetar. Ergonomi handlar om å bruke ledda på ein mest mogeleg hensiktsmessig måte, og fokuserar på bruk av alternative arbeidsteknikkar og hjelpemiddel. 

​Erfaring og studiar visar at ergonomi/det å bruke hendene på ein hensiktsmessig måte kan gje ei bedre aktivitetsutføring.​


​Leddsmerter kan påverke utføring av daglege aktivitetar. Når ergoterapeuten formidlar ergonomi for hender er hovudfokuset på korleis ein bruker hendene i utføring av daglege aktivitetar. Målet er at ein skal kunne gjera aktivitetar med minst mogleg smerter, og at ein kan utføre aktivitetar på ein ergonomisk måte. 

Rettleiing i leddvern er eit tilbod til personar som er innlagt Revmatologisk avdeling og som har utfordringar med handrelaterte aktivitetar. ​ 

Ergoterapeuten rettleiar i ergonomi, individuelt eller i gruppe. Pasientane får prøva ut ulike ergonomiske teknikkar og tekniske hjelpemiddel som kan redusera belastning på ledda. Pasientane får i etterkant utlevert skriftleg informasjon om temaet. 


Fann du det du leita etter?