Veiledning i aktivitetsregulering/energiøkonomisering

Ein person med ein kronisk sjukdom kan i periodar oppleve fatigue (trøttleik/utmatting). Fatigue er ofte ei usynleg plage og kan vera vanskeleg å forholde seg til både for ein sjølv og dei rundt. I enkelte tilfelle kan fatigue vera årsak til, og føra til begrensing i utføring av daglege aktivitetar.

​​​​​​​Målet med aktivitetsregulering/energiøkonomisering er å få overskudd til positive og lystbetonte aktivitetar og reduksjon av kroppslege plagar.
Ergoterapeuten brukar samtale og kartleggingsskjema til å veileda i aktivitetsregulering og energiøkonomiserande teknikkar. Gruppeveiledning i aktivitetsregulering er også ein del av tilbodet til pasientar som er innlagt ved Revmatologisk avdeling. Pasienten får utlevert skriftleg informasjon om temaet. 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.